2016-07-14

Pracownicy pedagogiczni

 1. Bąkowska - Krucz Agnieszka - j. rosyjski, wiedza o społeczeństwie
 2. Bielska Honorata - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
 3. Bombała Ewa - j. angielski
 4. Dąbrowa Danuta - j. polski
 5. Gmurczyk - Okrasa Magdalena - j. polski
 6. Grabowska Justyna - przedmioty zawodowe
 7. Jaszczur Piotr - służba policyjna
 8. Klimczewska Anna - j. angielski
 9. Kłoszewska Dorota - produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, produkcja rolnicza
 10. Kotlarczyk Przemysław - historia, WOS, historia i społeczeństwo
 11. Kozakiewicz Renata - biblioteka
 12. Krasińska Izabela - logistyka
 13. Krysiak Eleonora - rachunkowość, działalność gospodarcza, produkcja rolnicza
 14. Nowakowska Anna - j. polski
 15. Osiński Grzegorz - prawo policyjne, służba policyjna
 16. Ostrowska Agata - przedmioty logistyczne
 17. Pacholski Jan - geografia
 18. Romatowski Łukasz - wychowanie fizyczne
 19. Sobańska Grażyna - matematyka
 20. Sobczak Żaneta - podstawy przedsiębiorczości, informatyka, geografia
 21. Stelmach Marta - przedmioty logistyczne
 22. Szajewska Iwona - chemia, fizyka
 23. Szczepek Mariusz - technika w rolnictwie, bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie
 24. Toruński Jarosław - przedmioty zawodowe
 25. Wilczyński Jacek - religia
 26. Wiśniewska Agnieszka - biologia
 27. Wolska - Grudna Bogumiła - matematyka
 28. Woźniak Wioleta - j. niemiecki
 29. Ziemkiewicz Piotr - wychowanie fizyczne
 30. Zombiert Maciej - j. angielski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się